Obwieszczenie Wójta Gminy Stare Miasto o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2,3 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działkach o nr ewid. 64 obręb Główiew"