Opinia sanitarna dot.  przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (postepowanie G.6220.6.2013)