Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w dniu 25.04.2013 r. (data wpływu uzupełnienia wniosku) wszczęto na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg w Koninie z siedzibą ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową na odcinku Jaroszewice Rychwalskie – Rychwał ul. Grodziecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków”, zlokalizowanego na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 144/2 obręb Jaroszewice Rychwalskie i nr 724/2 obręb Rychwał.