ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA RYCHWAŁ ETAP - I


1. Uchwała Nr XXXVI/290/10 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 03.03.2010 r. 
- Treść uchwały - do pobrania poniżej

- Prognoza oddziaływania na środowiskoy - do pobrania poniżej

- Załączniki do uchwały - do pobrania poniżej