ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PLANACH MIEJSCOWYCH.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek - do pobrania poniżej.

           
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
Termin i sposób załatwienia sprawy:

Uchwała Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Tryb odwoławczy:

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu.

 

Podstawa prawna:

Art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami).

 

Opłaty:
Nie podlega opłacie.

 

Jednostka odpowiedzialna:

Inspektor Piotr Kwieciński

Referat Gospodarki

pok. nr 1
tel.
(+48 63) 248 10 01 w.20

e-mail: p.kwiecinski@rychwal.pl