Lp

NAZWA PROJEKTU

Okres realizacji

(lata)

KOSZTY REALIZACJI

Ogółem

Kwota dofinansowania

Źródło dofinansowania

1

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rychwał

2006-2007

 2313242,54

1 282 000,00

NFOŚiGW

 

Kontrakt Wojewódzki

1a

Termomodernizacja  budynków Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rychwale

-

1 384 152,68

946 900,00

26 700,00

NFOŚiGW

Kontrakt Wojewódzki

1b

Termomodernizacja  budynków Urzędu Gminy i Miasta Rychwał

-

536 489,24

28 600,00

 

NFOŚiGW

1c

Termomodernizacja  budynków Szkoły Podstawowej w Grochowach

-

419 209,06

306 500,00

49 796,28

NFOŚiGW

Kontrakt Wojewódzki

2

Budowa ulicy Polnej w m Rychwał

2007

710 897,89

20 000,00

67 800,00

-Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

3

Modernizacja budynku biblioteki wraz z adaptacja budynku gospodarczego na kotłownię – I etap

2008

115 773,67

91 868,57

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

4

Przebudowa budynku biblioteki wraz z adaptacją budynku gospodarczego na kotłownię – etap II

2008

564 331,21

400 000,00

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

5

Przebudowa drogi gminnej w m. Siąszyce

2008

269 493,52

 

 

195 840,00

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

6

Przebudowa drogi gminnej w m. Grochowy

2008

269 253,00

7

Przebudowa drogi gminnej Kuchary Borowe - Modlibogowice

2008

268 711,51

8

Budowa ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem w m. Rychwał – Orlik 2012

2009

1 048 999,92

 

666 000,00

- Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego

- Ministerstwo Sportu

9

Dostawa autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale

 

 

 

 

2009

460 000,00

185 600,46

PFRON Wyrównywanie różnic między regionami

10

Przebudowa drogi gminnej w m. Gliny

2009

238 560,74

 

 

 

120 000,00

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

11

Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary Kościelne

2009

267 397,93

12

Przebudowa drogi gminnej Czyżew-Rozalin

 

2009

178 824,84

13

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Gliny

2009

251 380,79

100 000,00

200 000,00

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Starostwo Powiatowe

14

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Siąszyce

2009

348 880,07

150 000,00

NFOŚiGW

15

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w m. Kuchary Kościelne

2009

468 465,80

256 150,00

NFOŚiGW

16

Budowa drogi gminnej na odcinku Dąbroszyn – Grabowa – Jaroszewice Grodzieckie

do realizacji w 20101

-

949 400,00

200 000,00

NPPDL

Starostwo Powiatowe

17

Dofinansowanie nauki ucznia niepełnosprawnego

2007-2008

127 130,75

127 130,75

PFRON  w ramach programu „Uczeń na wsi”

18

Dofinansowanie nauki ucznia niepełnosprawnego

2008-2009

63 300,07

63 300,07

PFRON  w ramach programu „Uczeń na wsi”

19

Dofinansowanie nauki ucznia niepełnosprawnego
sporządził:
Iwona Popieluch               

2009-2010

108 838,60

108 838,60

PFRON  w ramach programu „Uczeń na wsi”