Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

G.271.6.2017 Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie

G.271.6.2017 Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie nr 500000608N2017

z dnia 22062017

r.

Rychwał:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 533859

Data: 16/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Polska, Krajowy numer identyfikacyjny 31101919000000, ul. Plac Wolności 16, 62570 Rychwał, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 063 2481001 w. 22, email

przetargi@rychwal.pl, faks 632 481 055.

Adres strony internetowej (url): http://bip.rychwal.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Budowy (Ekspert nr 1) z innymi

funkcjami technicznymi na budowie (Ekspert 2, 3 i 4).

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Budowy (Ekspert nr 1)

z innymi funkcjami technicznymi na budowie (Ekspert 3 i 4), dopuszcza się jedynie łączenie funkcji

Kierownika Budowy (Ekspert nr 1) z funkcją Kierownika Robót Sanitarnych (Ekspert nr 2).

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 21 czerwca 2017 r.

 

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniania treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na p.n. „Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie”:

 

PYTANIE

Niniejszym wnioskujemy o zmianę zapisów SIWZ i dopuszczenie łączenia funkcji kierownika budowy, tj. specjalisty nr 1, posiadającego wymagane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe z funkcją kierownika robót sanitarnych posiadającego wymagane doświadczenie i kwalifikacje zawodowe. Po analizie zapisów nasuwa się przypuszczenie o omyłkowym umieszczeniu zakazu łączenia tychże funkcji. Jest bowiem oczywiste, że osoba pełniąca funkcję kierownika budowy podczas remontu czy też budowy SUW, pełni jednocześnie funkcje kierownika robót sanitarnych. Jakiekolwiek dublowanie osób na tych stanowiskach spowodować może spory kompetencyjne czy inne trudności podczas realizacji robót.

 

WYJAŚNIENIE

Zamawiający wyraża zgody na zmianę SIWZ, która zostanie wprowadzona poprzez zmianę zapisu w Rozdziale V, ust. 1 pkt. 1.1 o treści:

„Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Budowy (Ekspert nr 1) z innymi funkcjami technicznymi na budowie (Ekspert 2, 3 i 4).”

na zapis:

„Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Budowy (Ekspert nr 1) z innymi funkcjami technicznymi na budowie (Ekspert 3 i 4), dopuszcza się jedynie łączenie funkcji Kierownika Budowy (Ekspert nr 1) z funkcją Kierownika Robót Sanitarnych (Ekspert nr 2)”.  

 

 

ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z 21 czerwca 2017 r.

 

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Jaroszewice Rychwalskie”:

 

Zapis w Rozdziale V, ust. 1 pkt. 1.1 o treści:

 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Budowy (Ekspert nr 1) z innymi funkcjami technicznymi na budowie (Ekspert 2, 3 i 4).

 

zmienia się na zapis:

 

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika Budowy (Ekspert nr 1) z innymi funkcjami technicznymi na budowie (Ekspert 3 i 4), dopuszcza się jedynie łączenie funkcji Kierownika Budowy (Ekspert nr 1) z funkcją Kierownika Robót Sanitarnych (Ekspert nr 2)”.

 

 

 

Załączniki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (101.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (255kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.6.2017 SIWZ Przebudowa suw w Jaroszewicach Rychwalskich — 14.06.2017 (600.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
G.271.6.2017 SIWZ Przebudowa suw w Jaroszewicach Rychwalskich — 14.06.2017 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót b. elektryczna (10.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót b.budowlana (7.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót b.ogolna (13.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót b.technologiczna (22.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-2 (2.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-3 (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-4 (997.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-5 (1.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-6 (694.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-7 (746.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-8 (701.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
analiza zastosowania alternatywnych, odnawialnych źródeł energii (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-2 (3.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-3 (1.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-4 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-5 (2.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-6 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-7 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-8 (897.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-9 (883.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-10 (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-11 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-12 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-13 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-14 (1.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-15 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-16 (819.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
B-17 (802.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja BIOZ (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K.01 (176.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K.02 (336.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K.03 (184.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K.04 (161.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
K.05 (158.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (42.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
podstrona (10.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt budowlany modernizacji Stacji Uzdatniania Wody z lutego 2009 r. (603.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projektowana charakterystyka energetyczna (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
E.01 (628.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
E.02 (626.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
E.03 (600.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
E.04 (572.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
E.05 (582.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
E.06 (621.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
E.07 (687.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
E.08 (608.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny (189.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
podstrona (9.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IS.01 (484.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IS.02 (219.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IS.03 (579.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
IS.04 (310.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny (495kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
podstrona (9.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T.01 (823.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T.02 (1.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T.03 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T.04 (488.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T.05 (240.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T.06 (176.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
T.07 (250.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
A-1 (2.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
mapa do celów projektowych (659.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis techniczny (103.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
podstrona (9.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Z.01 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Z.02 (792.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Z.03 (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar budowlanka (180.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar elektryczny (91.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przedmiar technologia (244kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 1 z 34 (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 1.1 z 34 (89.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 2 z 34 (67kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 3 z 34 (56.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 4 z 34 (55.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 5 z 34 (71.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 6 z 34 (81kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 7 z 34 (91.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 8 z 34 (52.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 9 z 34 (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 10 z 34 (74.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 11 z 34 (65.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 12 z 34 (71.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 13 z 34 (71kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 14 z 34 (69.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 15 z 34 (63.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 16 z 34 (64.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 17 z 34 (69.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 18 z 34 (95.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 19 z 34 (98.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 20 z 34 (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 21 z 34 (69.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 22 z 34 (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 23 z 34 (63.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 24 z 34 (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 25 z 34 (62.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 26 z 34 (63.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 27 z 34 (65.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 28 z 34 (46.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 30 z 34 (90.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 31 z 34 (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 32 z 34 (74.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 33 z 34 (111.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ark. 34 z 34 (129.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
strona tytułowa (79.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 1 do projektu budowlanego (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".