Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

G.271.11.2017 Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa

G.271.11.2017 Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa

 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

 

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa” i przedłuża termin składania  i otwarcia ofert do 15 grudnia 2017 r., do godziny 9:30.

 

1.      W Rozdziele XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT, zmienia się treść ust. 1-3, które otrzymują brzmienie:

„1. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego,  na adres:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale

Biuro Obsługi Interesanta, parter

plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

w terminie do 15 grudnia 2017 r. do godziny 09:30.

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale

plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

oraz oznakowana napisem:

„Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi w miejscowości Rychwał, ul. Łąkowa. Nie otwierać przed godziną 11:00 15 grudnia 2017 r. – G.271.11.2017”

Ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi 15 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego przy placu Wolności 16, 62-570 Rychwał, gabinet zastępcy burmistrza,   I piętro. Otwarcie ofert jest jawne”.

 

Ponadto informujemy, że Zamawiający pomyłkowo zamieścił na stronie internetowej postępowania niewłaściwy plik o nazwie: „SIWZ Przebudowa ul. łąkowej w m. Rychwał”, który powinien zawierać kompletną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz plik o nazwie: „ul. łąkowa przedmiar”, który zawiera błędne obmiary. Na stronie internetowej postępowania w dniu 30 listopada 2017 r. umieszczono właściwy plik o nazwie: „SIWZ Przebudowa ul. Łąkowej w m. Rychwał – KOMPLETNY” oraz „ul. Łąkowa przedmiar – POPRAWIONY” i usunięto niewłaściwe pliki.

 

Załączniki

informacja z otwarcia ofert (514.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ Przebudowa ul. Łąkowej w m. Rychwał KOMPLETNY- (845.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ul. Łąkowa przedmiar - POPRAWIONY (59.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu BZP (221.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Projekt budowlany (5.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Przekroje konstrukcyjne (336.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zagospodarowanie (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis Rychwał (207.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S02 (945.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S03 (152.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S04 (170.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S05 (135.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S06 (244.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1. Specyfikacja techniczna str tytułowa (70kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1a Spis specyfikacji (36.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. OST D-M 00 Wymagania ogólne (155.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. SST D- 01 Roboty przygotowawcze (81.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4. SST D -02.00.00 Roboty ziemne (86.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5. SST D 03.00.00 Odwodnienie (120.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
6. SST D -04.00.00 Podbudowa (150.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
7. SST D -07.00.00 Organizacja ruchu (82.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
8. SST D -08.00 Elementy brukowe (114.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
9. SST D -09.00.00 Roboty wykończeniowe i towarzyszace (81.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2017-11-28 11:39:06
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2017-11-28 11:41:00
Ostatnia zmiana:2017-12-15 14:46:05
Ilość wyświetleń:1059
Urząd Gminy i Miasta Rychwał
Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij