Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy i Miasta Rychwał

Kolorowy pasek

G.271.9.2016 Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy

G.271.9.2016 Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy

 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Gmina Rychwał działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) uprzejmie informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zostaje unieważnione.

 

 

UZASADNIENIE

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający w ww. postępowaniu określił dwa kryteria oceny ofert: cena wykonania zamówienia oraz okres rękojmi i gwarancji. Jednak we wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do sporządzonej w ww. postępowaniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczono zapis:

„4. Udzielamy na wykonany przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres: …………….. miesięcy (nie krótszy niż 36 miesięcy, nie dłuższy niż 72 miesiące) liczony od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.”

Zapis we wzorze formularza nie zawiera sformułowania „rękojmi i” przed słowem „gwarancji”, więc formularz nie jest zgodny z treścią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wszystkie oferty  złożono na formularzach zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik do Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nie zawierają one właściwego zgodnego z treścią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zapisu, określającego drugie z kryteriów wyboru oferty, co uniemożliwia wybór najkorzystniejszej oferty a tym samym zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w przetargu nieograniczonym p.n. „Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Grochowy”

 

 

 

Działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, że Zamawiający zamierza przeznaczyć na ww. zamówienia kwotę: 188 678,63 zł.

Ponadto informuję, że w postępowaniu złożono następujące oferty:

Nr Oferty

 

Nazwa (Firma) i adres Wykonawcy

Cena

 

Okres rękojmi i gwarancji

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

ul. Noskowska 3-5

62-800 Kalisz

162 600,17

72 miesiące

 

Przedsiębiorstwo Drogowe

DROBIT Sp. z o.o.

Brzezińskie Holendry 63

62-513 Krzymów

156 682,94 zł

72 miesiące

2.

Zakład Budowlany Henryk Mocny

ul. Polna 29

98-235 Błaszki

147 310,09 zł

 

72 miesiące

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MAR-BRUK

ul. Osiedle Wyzwolenia 10/100

62-700 Turek

146 986,11zł

72 miesiące

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (445.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (68.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (70.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu (143.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Karolina Małolepsza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karolina Małolepsza
Data wprowadzenia:2016-12-22 14:52:23
Opublikował:Karolina Małolepsza
Data publikacji:2016-12-22 15:00:23
Ostatnia zmiana:2017-02-10 14:18:20
Ilość wyświetleń:1499

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij